CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng Ví VNPay: Áp dụng cho đơn hàng có giá trị cần thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có trong Ví VNPay hoặc tài khoản ngân hàng có liên kết với VNPay 

2. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa (Internet Banking): Áp dụng cho thẻ ATM có đăng ký dịch vụ internet banking và thuộc ngân hàng có liên kết với Gorilla Glue Việt Nam

3. Thanh toán bằng Thẻ tín dụng/ghi nợ: Chỉ áp dụng cho 4 loại thẻ là Visa, Mastercard, JCB, American Express.

4. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Áp dụng cho đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng từ 20 triệu đồng trở lên, cho phép Người mua thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng 

Lưu ý:

Gorilla Glue Việt Nam tuyệt đối không hỗ trợ cho những giao dịch sử dụng các hình thức thanh toán khác không được liệt kê ở trên hoặc giao dịch ngoài Gorilla Glue Việt Nam, như chuyển khoản hoặc đặt cọc, v.v… Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nếu phát hiện hành vi gian lận hoặc giao dịch ngoài làm ảnh hưởng đến quyền lợi Người dùng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác công thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Gorilla Glue Việt Nam đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

– Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layers).

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

– Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

– Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Gorilla Glue Việt Nam áp dụng với Khách hàng:

– Gorilla Glue Việt Nam cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp. Gorilla Glue Việt Nam không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng thanh Toán đã được cấp phép.

– Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Gorilla Glue Việt Nam. Đối Tác Công Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật

– Đối với thẻ nội địa (internet banking), Gorilla Glue Việt Nam chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

– Gorilla Glue Việt Nam cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên các giao dịch thương mại điện tử của Gorilla Glue Việt Nam.